Ontwikkelingen afvalmarkt

De afval- en recyclingmarkt is continu in beweging. Door aanhoudende druk op de houtmarkt blijft het aanbod groter dan de vraag. Dit veroorzaakt een verhoging van de verwerkingskosten per 1 juli 2016. Een soortgelijke ontwikkeling geldt ook voor de bouw- sloop- en bedrijfsafvalmarkt. 

Ortessa's dochter Van Kaathoven doet al het mogelijke om kostenstijgingen te reduceren. Dat doen we intern door diverse maatregelen te nemen, zoals onder andere een efficiëntere automatisering en een intensievere samenwerking met marktpartijen.  

Mogelijk kunnen we voor uw specifieke situatie ook optimalisaties doorvoeren en hiermee kosten besparen. Aarzelt u niet om daarnaar te vragen bij uw reguliere contactpersoon, via telefoon 040-2319300 of via verkoop@vankaathovengroep.nl