Weelec

Per 1 oktober 2019 heeft Weelec, gevestigd aan de Windmolen in Maastricht, haar activiteiten stopgezet.

De inzamel- en recyclingsactiviteiten van afgedankte elektronicaproducten worden, sinds de oprichting in 2014, onder een gedoogvergunning van de gemeente Maastricht uitgevoerd. Er zijn echter diverse operationele beperkingen in de vergunning opgenomen, waardoor Weelec genoodzaakt was om uit te wijken naar een andere locatie.

Gelijktijdig met de voorbereiding van de verhuizing is duidelijk geworden dat de continuïteit van de aanlevertonnages niet kan worden gewaarborgd. Oorzaak hiervan is dat de belangrijkste leverancier de gunning van een tender niet aan Weelec heeft toegekend.

De combinatie van deze factoren heeft geleid tot het besluit om binnenkort alle activiteiten stop te zetten. De inname van producten zal tot eind september doorlopen en alle relaties/leveranciers worden op de hoogte gebracht.

Alle medewerkers van Weelec zijn vrijdag 23 augustus jl. persoonlijk op de hoogte gebracht over de sluiting.

De Directie