GEVEN WE DE AARDE OP OF GEVEN WE DE AARDE EEN NIEUWE TOEKOMST?

Overstromingen. Droogtes. Stormen. Vervuilingen. Tegenwoordig lezen we dagelijks over tal van bedreigingen die onze aardbol verzwakken, bederven en uitputten. Om maar niet te spreken over hoe erbarmelijk we de wereld achterlaten voor de volgende generaties. Natuurlijk, ook wij zien de bevolkingsgroei met exponentiële consumptiestijging. Ja, ijskappen smelten en het gat in de ozonlaag wordt er niet kleiner op. Inderdaad, de grondstoffenvoorraad slinkt en bereikt zijn laatste reserves. Dit alles leidt tot twee opties:

Geven we de aarde op of geven we de aarde een nieuwe toekomst?

"OLD WAYS WON’T OPEN NEW DOORS."


AANGENAAM. WIJ ZIJN ORTESSA

Een familiebedrijf gedreven door kansen in plaats van bedreigingen. We richten ons op het positieve. Zo gaan steeds meer landen bewuster om met voedselverspilling.

 

Schieten initiatieven die bijdragen aan het behalen van milieudoelstellingen massaal uit de grond. Ortessa heeft bestaansrecht door nieuwe ideeën, verrassende innovaties en frisse concepten te helpen versnellen. Lees hier meer over Ortessa.

"THOSE WHO CAN’T CHANGE THEIR MIND, CAN’T CHANGE ANYTHING."

 SAMEN KOM JE VERDER

Met de afvalbranche als bakermat, werkt Ortessa het liefst volgens de principes van co-creatie. Dochterbedrijven Rondo, Lammertyn.net. Van Kaathoven, veyzle en Valor beheersen als geen ander de schakels van afvalbeheer, -inzameling en -verwerking en bewijzen dagelijks de kracht van slimme partnering. Niemand kan het grondstoffenvraagstuk alleen aan. Wij breken daarom een lans voor nieuwe partnerships en ketenoverschrijdende samenwerkingen.  

Afhankelijk van het vraagstuk versterken we onze opdrachtgevers afzonderlijk of samen met partners uit ons netwerk. Wij hebben ambitie, maar zijn geen dromers. We zijn realistisch, pragmatisch en resultaatgericht. Dat leidt tot innovatieve, frisse en vruchtbare samenwerkingen die onze opdrachtgevers helpen verantwoord – ook financieel gezien – met hun uitdaging om te gaan.

Maak kennis met onze dochters: Rondo, Lammertyn.netVan Kaathoven, veyzle en Valor Compostering.