#8. Eerlijk werk en economische groei

Als economische groei duurzaam en inclusief is, nemen kansen op werk toe en helpt uit armoede ontsnappen. Om toekomstige generaties van de huidige economische groei te kunnen laten profiteren, moet deze groei echter niet leiden tot onhoudbare exploitatie van grondstoffen. Ortessa draagt hier aan bij middels:

  • Kerstpakketten worden samengesteld door sociale werkplaats
  • Inclusiviteit; momenteel 6 medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
  • Wet- en regelgeving naleven; Iedereen houdt zich hier aan, voor medewerkers, bedrijf en externe relaties
  • Dar!n modules; productie uitbesteed aan sociale werkplaats
  • Emma@work; coachen jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt
  • Beloningen medewerkers; waardering uitspreken naar alle medewerkers
  • LMRA + werkplekinspecties + VCA; hulpmiddel om medewerkers veilig thuis te krijgen
  • Arbeidsvoorwaarden; eerlijke arbeidsvoorwaarden, collectieve regelingen per land
  • PSO; opvoeren samenwerkingen met PSO gecertificeerde leveranciers